Ürün sepete eklenmiştir.
Organik Bal Üretimi

Organik bal, içinde herhangi bir kimyasal kalıntı, çevresel atık bulunmayan baldır. Doğal yaşam döngüsüne sadık kalarak üretim yapan organik bal üreticileri arıların yaşam alanını koruyarak, doğal yollarla yaşamlarını sürdürmelerini destekleyerek, aynı zamanda yerkürenin doğal dengesine katkıda bulunurlar; organik bal bu yaklaşımın sonucunda elde edilen güvenilir bir ürün ve sayısız fayda sunan bir yaşam iksiridir.

Organik bal, doğal yaşam süren arılarla elde edilir. Arılar aynı zamanda üretecekleri bala herhangi bir kimyasal atık bulaştırmalarına neden olabilecek her çeşit kaynaktan ve mekandan uzakta yaşamalıdırlar. Kovanların tüm bölümleri ahşaptan olmalı, organik bal mumu (arının kendi yaptığı) kullanılmalıdır. Konvansiyonel üretim yapılan kovanlardan en az arının maksimum uçuş mesafesi kadar uzakta bir alanda konumlanmalı, konvansiyonel üretim arılarıyla karışmamaları için önlem alınmalıdır. Organik yollarla üretilen bal, sertifikasyon kuruluşunca testten geçirilir, kalıntı içerip içermediğine ilişkin analiz raporu verilir.

Organik bal üretiminde, nektarın kaynağı, yöreye uygun arı, arı yönetimi, bal çıkarma sürecinde uyulması gerekli koşullar sertifikasyon kuruluşlarınca belirlenmiştir ve bu koşullara uygunluk belirli periyotlarla denetlenir. Bal üretiminde gerekli hava koşulları, paketleme ve ulaştırma gibi aşamalarda da titizlik gösterilmesi gerekir.